Назва Державна реєстрація речового права, похідного від права власності
   
Інформаційна картка Завантажити
   

Підстава для одержання адміністративної послуги
Перелік документів
Порядок та спосіб подання документів

заява заявника або уповноваженої особи;

  1. заява про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, похідних від права власності;
  2. документ, що підтверджує сплату адміністративного збору у повному обсязі або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору;
  3. документи, передбачені частиною першою статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами)

  1. у паперовій формі документи подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою;
  2. в електронній формі – через портал електронних сервісів (за заявою власника, іншого правонабувача, сторони правочину, у яких виникло речове право)*

* Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість подання таких документів в електронній формі