Назва

Державна реєстрація шлюбу

Інформаційна картка

Завантажити

Бланки

Завантажити

Підстава для одержання адміністративної послуги
Перелік документів
Порядок та спосіб подання документів

Заява жінки та чоловіка про державну реєстрацію шлюбу

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються у відділі державної реєстрації актів цивільного стану:

заява про державну реєстрацію шлюбу встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (у разі представництва інтересів осіб, які бажають зареєструвати шлюб, – заява, на якій нотаріально засвідчено справжність підписів, та документ, що підтверджує повноваження представника);

рішення суду про надання права на шлюб (у разі звернення осіб віком 16-17 років);

паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, особи без громадянства та посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України;

документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний);

документ або інформація (реквізити платежу) про сплату (внесення плати) державного мита та інших платних послуг за державну реєстрацію шлюбу в будь-якій формі надані суб’єктом звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита та інших платних послуг;

документ, що підтверджує причину скорочення строку державної реєстрації шлюбу (у разі порушення суб’єктом звернення питання державної реєстрації шлюбу до спливу місячного строку);

якщо документи громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які є підставою для державної реєстрації шлюбу, складені іноземною мовою, до них додається переклад тексту на українську мову, вірність якого засвідчується дипломатичним представництвом або консульською установою України, посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї держави або нотаріусом.

  1. У паперовій формі документи подаються жінкою та чоловіком особисто до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором.
  2. Якщо жінка та/або чоловік не можуть через поважну причину особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника повинні бути нотаріально засвідчені.
  3. Подання заяви про державну реєстрацію шлюбу з накладенням електронних цифрових підписів через мережу Інтернет з використанням веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».