Назва

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Інформаційна картка

Завантажити

Бланки

Завантажити

Підстава для одержання адміністративної послуги
Перелік документів
Порядок та спосіб подання документів

Звернення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, що постійно проживають, а також мають реєстрацію місця проживання у даному населеному пункті протягом встановленого періоду (для м. Горішні Плавні – 3 роки, для інших населених пунктів – 2 роки*)

Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни:

1) забезпечені жилою площею нижче 6 кв.м;

2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам. Перелік  випадків, коли жилі будинки (жилі приміщення)  вважаються такими, що не відповідають санітарним і   технічним вимогам, визначається Міністерством житлово-комунального господарства УРСР, Міністерством  охорони здоров'я УРСР і Держбудом УРСР;

3) які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї. Перелік зазначених захворювань затверджується Міністерством охорони здоров'я УРСР за погодженням з Українською республіканською радою професійних спілок. Порядок видачі медичних висновків зазначеним хворим встановлюється Міністерством охорони здоров'я УРСР;

4) які проживають за договором піднайму жилого  приміщення в будинках державного або громадського  житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;

5) які проживають не менше 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

6) які проживають у гуртожитках;

7) які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім'ї,
незалежно від родинних відносин, або особи різної статі  старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо  займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати);

8) внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 та осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 10-14 частини другої статті 7, та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих, визначених абзацами четвертим - восьмим, чотирнадцятим, шістнадцятим - двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа беруться
відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем їх походження або проживання до  влаштування в сім'ї громадян, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

*Тривалість проживання не застосовується для осіб, визначених у п.8 цього розділу та для осіб, які користуються правом першочергового або позачергового одержання жилих приміщень.

 1. Заява про взяття на квартирний облік (заява підписується членами сім’ї, які разом проживають, мають самостійне право на одержання жилого приміщення і бажають разом стати на облік, за неповнолітніх дітей рішення приймають батьки (усиновлювачі, опікуни) та засвідчують своїми підписами).
 2. Довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, за формою згідно з додатком 13до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207, зареєстрованих у квартирі (будинку), житловому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі, які проживають разом з ним і бажають стати на облік разом з ним.
 3. Копії документів, що посвідчують особу та громадянство України заявника та членів його сім’ї завірені власними підписами, з пред’явленням оригіналів таких документів.
 4. Копії одного з передбачених Податковим кодексом України документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) і бажають стати на облік, з пред’явленням оригіналів.
 5. Копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян), з пред’явленням оригіналів.
 6. Довідки з місця роботи або навчання (для пенсіонерів – копія пенсійного посвідчення).
 7. Довідки з місця роботи про перебування/не перебування на квартирному обліку за місцем роботи.
 8. Громадяни, які беруться на облік на пільгових підставах або користуються правом першочергового чи позачергового одержання жилих приміщень, зазначають про це у заяві і подають відповідні документи.
 9. Копії правоустановчих документів на займану житлову площу (ордер, свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу/дарування тощо) та наявне на праві власності житло.
 10. Документи, що містять технічні характеристики житлових приміщень, зазначених у п. 9 цього розділу (копія технічного паспорта, довідки тощо).

 

Внутрішньо переміщені особи, визначені у пункті 8 розділу 8 цієї картки додатково подають такі документи:

 1. Копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або копію довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях і захисті  незалежності, суверенітету та територіальної цілісності  України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та  територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 20 серпня 2014 р. N 413 - у разі відсутності у посвідченні учасника бойових дій посилання на пункти 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", відповідно до яких установлено статус, та крім осіб, статус учасника бойових дій яким встановлено відповідно до пункту 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
 2. Копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни", що підтверджує статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
 3. Копії документів, які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій.
 4. Копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на кожного члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника бойових дій.
 5. Копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (видану згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509).

Членами сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та особами з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначеними пунктом 10 частини другої статті 7 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які є внутрішньо переміщеними особами, крім документів, зазначених у цьому пункті, додатково надається копія довідки, видана органом соціального захисту населення, в якому зазначена категорія осіб перебуває на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, про наявність цих осіб або членів їх сім’ї у:

1) переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження  (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затвердженому наказом МОЗ;

2) списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., затвердженому Мінсоцполітики;


У разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок  збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та  Луганській областях, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі,  додається копія акту обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (далі - акт технічного стану), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм. Києві та Севастополі  держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією,  виконавчим органом сільської, селищної, міської,  районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади, за формою згідно з додатком до Порядку надання   щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня  2014 р. N 505.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років або особи з їх числа додатково подають такі документи:

 1. Заява від опікуна або закладу, який опікується статусною дитиною.
 2. Клопотання служби у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики виконкому Горішньоплавнівської міськради (ССДСМП) про взяття на квартирний облік статусної дитини.
 3. Довідка ССДСМП про первинний облік статусної дитини.
 4. Копія рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав на дитину (у разі наявності).
 5. Рішення виконкому про надання статусу та встановленням опіки над дитиною.

Копії документів завіряються власними підписами.

Документи надаються суб’єктом звернення особисто, або уповноваженою особою, в довіреності якої має бути чітко зазначено, на який вид адміністративних послуг подаються документи.