Назва

Реєстрація місця перебування

Інформаційна картка

Завантажити

Бланки

Завантажити

Підстава для одержання адміністративної послуги
Перелік документів
Порядок та спосіб подання документів

Реєстрація місця перебування здійснюється лише щодо осіб, які звернулися за захистом в Україні в порядку, визначеному Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» на визначений законом строк.

1) заява встановленого зразка;

2) паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні, або документ, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;

3) свідоцтво про народження - для дітей віком до 14 років;

4) документи, що підтверджують право на проживання (перебування) в житлі, адреса якого реєструється для проживання (перебування) (відомості про житло (документи), що підтверджують право власності на житло, рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житла, визнання за особою права користування житлом, жилим приміщенням, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи, визначені Кабінетом Міністрів України);

5) документи, що посвідчують особу законного представника (представника);

6) документи, що підтверджують повноваження особи як законного представника (представника), крім випадків, якщо законними представниками дитини є її батьки чи один із батьків;

7) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору;

8) військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника (з посвідченням особи).